وزرای اتحادیه اروپا برای تبادل اطلاعات مسافران هواپیماها توافق کردند

14 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزيران کشورهای عضو اتحاديه اروپا در مورد تبادل اطلاعات مربوط به مسافران در خطوط پرواز های داخلی اتحاديه با نيروهای امنيتی با يکديگر به توافق رسيدند. اين توافق پس از ديدار ديروز ۲۸ عضو شورای اتحاديه اروپا حاصل شده است.