انتقادات آمریکا، شرایط آژانس امداد سازمان ملل برای فلسطینی‌ها را سخت کرد

19 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی، اخیراً پس از انتقادات شدید دولت اسرائیل و تهدیدات آمریکا مبنی بر قطع کمک های خود به این آژانس، در موقعیت بسیار سختی قرار گرفته است.