انتقادات آوارگان فلسطینی از قطع کمک مالی آمریکا؛ انتقاد از رهبران فلسطینی

06 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا هرگونه کمک مالی به آورگان فلسطینی را منوط به تصمیم مقامات فلسطینی به آغاز مذاکرات صلح با اسرائیل کرده است.