نامه سرگشاده رئیس سازمان امداد و کار برای پناهندگان فلسطینی

11 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی تصمیم آمریکا برای قطع کمک مالی به سازمان امداد و کار برای پناهندگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد، رئیس این سازمان در نامه ای سرگشاده این تصمیم را مشکلی برای ادامه فعالیت این سازمان خوانده است.در همین حال نخست وزیر اسرائیل ضمن استقبال از تصمیم آمریکا خواستار انحلال این سازمان شده است.