استقبال مقام وزارت خارجه آمریکا از سیاست تنش زدایی پاکستان

31 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آلیس ولس، معاون اول دستیار وزیر خارجه آمریکا برای آسیای مرکزی و جنوبی از تمایل پاکستان برای بهبود روابط با هند و ضرورت برقراری صلح در افغانستان استقبال کرد. پیشتر عمران خان نخست وزیر جدید پاکستان بر «اهمیت برقراری صلحی با ثبات در کشورهای همسایه پاکستان» تاکید کرده بود. گزارش هوشمند میرفخرائی