آمریکا و یازده کشور اقیانوس آرام منطقه آزاد تجاری تشکیل می ‌دهند

14 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایالات متحده آمریکا، ژاپن و ده کشور دیگر کرانه اقیانوس آرام روز دوشنبه به توافقی برای تاسیس بزرگترین منطقه آزاد تجاری جهان دست یافتند. این توافق موانع بازرگانی را کاهش می‌دهد و قوانین تجاری را بر چهل درصد اقتصاد جهان تعیین می‌کند.