دادستان کل آمریکا: فاجعه اورلاندو حمله به اساسی‌ ترین ایده های ما بود

02 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۹ روز پس از تیراندازی مرگبار اورلاندو در ایالت فلوریدا دادستان کل آمریکا از شهر اورلاندو بازدید کرد. همزمان برغم رد چهار طرح دوحزبی برای محدودیت خرید سلاح از سوی مظنونین به تروریسم در سنا یک سناتور جمهوریخواه با حمایت فراحزبی طرح دیگری را در این ارتباط به سنا پیشنهاد کرد. گزارش شهلا آراسته