جزئیاتی از قرارداد استراتژیک آمریکا و عمان برای استفاده از بنادر در تنگه هرمز

05 فروردین 1398