تأثیر کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی آمریکا

03 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

وزارت بازرگانی آمریکا روز سه شنبه از رشد دور از انتظار اقتصادی کشور خبر داد. بسیاری از اقتصاددانان یکی از دلائل عمده رشد اقتصادی آمریکا را تأثیر کاهش قیمت نفت عنوان کرده اند