واکنش مقامات آمریکا به درگذشت امیر کویت؛ به همکاری عمیق‌مان ادامه می‌دهیم

09 مهر 1399