مجلس نمایندگان استراتژی نظامی آمریکا در سوریه و عراق را بررسی می کند

10 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ادامه جنگ سوریه و پیکار با تروریسم در منطقه همچنان یکی از نقاط تمرکز قانونگذاران آمریکا درارتباط با استراتژی پرزیدنت اوباما در آن منطقه است. گزارش شهلا آراسته