شیکاگو شهر منتخب کتابخانه رياست جمهوری باراک اوباما

24 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درحالی که کمتر از ۲۰ ماه به پايان دوران رياست جمهوری باراک اوباما، چهل و چهارمین اما نخستين رئيس جمهوری آفريقايی تبار در تاريخ ايالات متحده، باقی مانده شهر شيکاگو ، موطن و محل تحصيل آقای اوباما برای ساخت کتابخانه رياست جمهوری وی، گوی سبقت را از دو متقاضی ديگر، هاوايی و شهر نيويورک ربود.