اختیار رئیس مجلس نمایندگان برای طرح شکایت از رئیس جمهوری

09 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس نمایندگان آمریکا به جان بینر رئیس آن مجلس اختیار داد تا از باراک اوباما رییس جمهوری آن کشور به اتهام فراتر رفتن از محدوده اختیارات قانونی خود شکایت کند.