شاخص‌های عمده بورس نیویورک یک هفته سخت و بد را پشت سر گذاشتند

08 اسفند 1399