بازسازی سیستم موشکی هسته ای آمریکا

17 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

زرادخانه هسته ای ایالات متحده رو به کهنه شدن است و نیروی هوایی آمریکا که مسئولیت نگهداری و مراقبت از موشک ها و کلاهک های اتمی را برعهده دارد بویژه پس از رسوایی های اخیر مربوط به تقلب در امتحانات ورودی و مصرف مواد مخدر تلاش می کند وجهه مخدوش شده و روحیه یگان موشکی هسته ایش را تقویت کند.