«همبرگر پوچ» واژه‌ای که از رستوران یک ایرانی‌تبار وارد ادبیات سیاسی واشنگتن شد

29 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

واشنگتن پایتخت آمریکا، صحنه جمله سازی های دو پهلو و کنایه آمیز است. جدید ترین واژه در این زمینه را اخیرا یکی از همبرگر فروشی های زنجیره ای رواج داده است. «ناتینگ برگر»، یا «همبرگر پوچ»!