کنگره آمریکا و دیدار تاریخی پرزیدنت ترامپ با رهبر کره شمالی

18 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

رییس جمهوری آمریکا پیشاپیش دیدار خود با رهبر کره شمالی گفت وی از هر لحاظ آماده این دیدار مهم است. در این میان قانونگذاران جمهوریخواه پنجشنبه در این ارتباط حمایت خودرا از پرزیدنت ترامپ اعلام کردند و برخی از دمکراتها نگرانیهایی ابراز کردند. گزارش شهلا آراسته