مقام های آمریکائی:کره شمالی مسئول حمله سایبری به کامپیوترهای شرکت سونی

18 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های آمریکائی می گویند، شواهد وقرائن بسیار محکم نشان می دهد که کره شمالی مسئول نهائی حمله سایبری به کامپیتوترهای شرکت سونی است. این مقام های اطلاعاتی تاکید کرده اند که به احتمال زیاد رهبری کره شمالی در آینده حملات دیگری از این نوع را نیز رهبری خواهد کرد.