تا سه شنبه ظهر وزیر خارجه آمریکا و رهبر کره شمالی وارد هانوی پایتخت ویتنام شدند

07 اسفند 1397