به زبان ساده: آمریکا و کره شمالی چه انتظاری از هم دارند

08 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آرش سیگارچی که در ویتنام برای پوشش دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی حضور دارد، به زبان ساده انتظارات دو کشور از هم را توضیح داد