نگرانی ها در آمریکا از رفتار کره شمالی؛ همزمان با رایزنی ها برای دیدار رهبران کره و آمریکا

07 خرداد 1397