نظر تحلیلگر آمریکایی درباره اینکه چرا کره شمالی ابایی از حمله و سرقت سایبری ندارد

23 مرداد 1398