کنگره حزب کارگران کره شمالی بعد از ۳۶ سال برگزار شد

17 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کره شمالی بزرگترین نشست سیاسی خود را در سه دهه اخیر در پیونگ یانگ برگزار می کند. این در حالیست که بعد از دعوت صدها خبرنگار و روزنامه نگار بین المللی برای پوشش خبری نخستین کنگرۀ یگانه حزب کره شمالی در ۳۶ سال اخیر به آنها اجازه ورود به اجلاس داده نشد.