چرا جامعه جهانی نگران آزمایش موشکی جدید کره شمالی است

08 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز چهارشنبه کره شمالی به پرتاب موشک و عبور دادن آن از فضای ژاپن رسماّ اعتراف کرد. عبور موشک میان برد پرتاب شده توسط پیونگ یانگ از فراز خاک ژاپن در روز سه شنبه، «عملی بی سابقه و جهش چشمگیری در تهدید های موشکی» کره شمالی تلقی شده است.