سامانه دفاع موشکی تاد تنها جنبه دفاعی دارد

02 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جوزف یون، فرستاده ویژه آمریکا در امور کره شمالی می گوید استقرار سامانه دفاع موشکی تاد در کره جنوبی تنها جنبه دفاعی دارد.