دبیر کل ناتو در سخنرانی کنگره به توافق هسته ای ایران به عنوان یکی از اختلافات اعضای ناتو اشاره کرد

14 فروردین 1398