واکنش نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان به خروج نظامی آمریکا از افغانستان؛ گزارش شهلا آراسته

26 فروردین 1400