تاثیر اقدامات اسلامگرایان افراطی بر نگاه مردم به اسلام

04 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اقدامات گروه‌های اسلامگرای افراطی باعث شده نگاه مردم عادی در کشورها به مسلمانان تغییر کند. براساس نتیجه یک نظرسنجی جدید در آمریکا، در چند سال گذشته دید شهروندان این کشور نسبت به اسلام شدیداً منفی شده است.گزارش گیتا آرین