ابراز دوستی تعدادی از مسیحیان با مسلمانان شهر وبستر تکزاس

14 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نماز جمعه مسلمانان در مسجد شهر وبستر در ایالت تکزاس آمریکا دیروز با ابراز دوستی و همراهیِ دهها تن از مسيحيان پيرو آئين موسوم به «جهان گرايان توحيدی » همراه بود، این گروه بر مدارا و تسامح در شرایط پس از کشتار جمعی در کالیفرنیا تاکید کردند .