سخنگویان وزارت خارجه آمریکا و سه کشور دیگر درباره توافق ابراهیم گفتگو کردند

08 آبان 1399