تقدیر میچ مک‌کانل از دستاوردهای پرزیدنت ترامپ در حوزه سیاست خارجی

26 آذر 1399