گالیورگیت در نیویورک

20 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاهی در نیویورک بناهای مشهور جهان را در ابعادی کوچک در خود جای داده است. این نمایشگاه که در میدان مشهور تایم اسکوئر دائر شده بخشی از پروژه های جدید فرهنگی هنری نیویورک است.