تلاش مقامات دولتی برای پایان تصرف یک پناهگاه حیات وحش توسط مزرعه داران اورگان

15 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های آمریکا تلاش می کنند گروهی از مزرعه داران محلی در ایالت ارِگان را که به تمدید مجازات حبسِ یک پدر و پسرِ کشاورز معترضند متقاعد کنند که به تصرف یک پناهگاه ملی حیات وحش در شمال غرب ایالت که دارایی دولت فدرال است خاتمه دهند.