زنان کماندوی ارتش آمریکا

28 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی دیگر از موانع پیشرفت زنان در آمریکا شکسته شد.روز جمعه دو زن از دوره کماندویی ارتش فارغ التحصیل خواهند شد. بگفته ارتش این دو زن تاریخ ساز شدند. وزارت دفاع آمریکا دستور داده از سال آینده کلیه سمتهای نظامی بروی زنان باز شود. اما هر شاخه یا واحد ارتش میتواند برای برخی سمت ها درخواست معافیت کنند.