حمله سایبری اخیر نشان داد که امنیت سایبری جدی گرفته نمی شود

26 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حمله سایبری اخیر به کامپیوتر های شرکت ها و نهاد های عمومی بسیاری از کشورهای جهان که سیستم های کامپیوتری را فلج و بسیاری از خدمات را مختل کرد نمونه ای از چالش در امنیت سایبری است.