یک پایگاه نظامی در جنوب کالیفرنیا برای آموزش سربازان آمریکایی قبل از اعزام به میدان جنگ

18 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فورت اروین در صحرای موهاوی جنوب کالیفرنیا یک مرکز عمده برای آموزش دادن سربازان آمریکائی پیش از اعزام به میدان جنگ است. شرایط بیابانی و روستاهای ساختگی تداعی کننده شرایط در خاورمیانه است.