وزیر دفاع آمریکا: آمریکا مراقب فعالیت های چین در دریای جنوبی است

21 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا امروز، شنبه به آسیا سفر می کند. سفر وزیر دفاع آمریکا با دیدار از هند و فیلیپین آغاز می شود. در هر دو کشور مسائل مربوط به امنیت و ایمنی در دستور مذاکرات است.