قدردانی وزیر خارجه آمریکا از موضع اندونزی در قبال چین

08 آبان 1399