آغاز شمارش معکوس انتخابات میان دوره ای آمریکا

25 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا ۴ نوامبر برگزار می شود و بیشتر تحلیلگران سیاسی شانس جهوریخواهان را برای بدست آوردن اکثریت سنا که در حال حاضر در کنترل دموکراتها است عالی توصیف می کنند.