انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا - بخش سوم/ پایانی

16 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتخابات میاندوره‌ای در روز سه شنبه در ۵۰ ایالت آمریکا و پایتخت برگزار می شود. در این انتخابات تکلیف ۳۵ کرسی سنای آمریکا مشخص می شود. ۴۳۵ عضو مجلس نمایندگان آمریکا در این انتخابات برگزیده می‌شوند. قرار است ۳۶ فرماندار ایالت های آمریکا نیز برگزیده شوند.