نمایشگاه جدید انیستیوی لباس موزه متروپولیتن نیویورک

16 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

این پنجشنبه، نمایشگاه جدیدی در انستیتوی لباس موزه متروپولیتن نیویورک گشایش خواهد یافت. مثل هر سال به این مناسبت، روز گذشته یک رویداد مطبوعاتی و پیش دیدار از نمایشگاه و در شب آن، مهمانی بزرگی در انیستیوی لباس موزه برگزار شده بود که چهرهای نامی دنیای فیلم، موسیقی، و مد، در آن حضور داشتند.