افتتاح باغچه شفا توسط بانوی نخست

09 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا کودکان بستری در بیمارستان ویژه کودکان در واشنگتن از این پس می توانند از باغچه ای که روی سقف بیمارستان ایجاد شده است و روز جمعه رسماً توسط ملانیا ترامپ، بانوای اول آمریکا افتتاح شد برج عظیم و نماد پایتخت را تماشا کنند.