ادامه تحقیقات در آمریکا درباره انتشار تصاویر برهنه سربازان

28 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتشار تصاویر برهنه عده ای از پرسنل زن سپاه تفنگداران دریایی ایالات متحده جنجالی در ارتش بوجود آورده است، و برخی پیش بینی می کنند که این جریان ممکن است مانعی در برابر جذب نیروی کار در این سپاه بوجود آورد. اما مقامات نظامی آمریکا عقیده دارند که این جریان تأثیری در جذب نیروی کار نخواهد داشت.