امیر حکمتی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران ادعای خسارت کرد

21 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امیر حکمتی،تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا که تا دی ماه سال گذشته در ایران زندانی بود،در شکایتی علیه دولت جمهوری اسلامی ادعای خسارت کرد. اسکات گلیبرت،وکیل امیر حکمتی اعلام کرد که با تسلیم دادخواست به دادگاهی در پایتخت ایالات متحده،به خاطر حبس و رفتار غیرموجه به موکلش خواستار دریافت خسارت شده است.