برای اولین بار در نیم قرن اخیر، میانگین عمر آمریکایی ها کم شده است

29 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرکز ملی آمارهای بهداشتی در آمریکا در آخرین گزارش خود اعلام کرد، برای اولین بار در نیم قرن گذشته در آمریکا میانگین طول عمر چند ماه پایین آمده است.