پنتاگون: تراجنسیتی‌ها هم می توانند در ارتش آمریکا خدمت کنند

11 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرکز فرماندهی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون ممنوعیت خدمت افراد تراجنس در ارتش و واحدهای تابعه لغو کرد. اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا می گوید ذخیره نیروی انسانی ارتش باید در برگیرنده همه جمعیت آمریکا باشد. گزارش شیده رضایی