تحویل محموله بزرگ کمک‌های نظامی آمریکا به لبنان

19 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک محموله بزرگ کمک‌های نظامی آمریکا روز یکشنبه به ارتش لبنان تحویل شد. هدف آمریکا از ارسال این کمک‌ها حمایت از شریک منطقه‌ای خود در برابر حملات گروه افراطگرای دولت اسلامی است. گزارش از دیهیم بهزادی.