نمایشگاه اتومبیل لس آنجلس: سال خودروهای شاسی‌بلند

10 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا، نمایشگاه اتومبیل لس آنجلس امسال به صحنه ای برای معرفی خودروهای شاسی بلند تبدیل شده است که ناشی از تمایل مردم به این گونه خودروهاست.