چرا آمریکا روز ملی مارتین لوترکینگ را تعطیل کرده است

28 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا سومین دوشنبه ماه ژانویه روز تعطیل است و به نام روز ملی مارتین لوترکینگ نامیده می شود. در این گزارش به دلایل نامگذاری این روز پرداخته شده است.