نسخه کامل سخنرانی پرزیدنت بایدن در اعلام خروج نظامی آمریکا از افغانستان

26 فروردین 1400